Ubezpieczenia Rolne Na każdego rolnika nałożony został ustawowy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ognia i innych zdarzeń losowych. Z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, każdy rolnik może także skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych, chroniących jego mienie ruchome, które nie jest objęte ubezpieczeniami obowiązkowymi, czyli np. sprzęt rolniczy, zapasy, zwierzęta gospodarskie, elementy stałe w budynku mieszkalnym, sprzęt gospodarstwa domowego, meble.

Ubezpieczenia branży rolniczej nie mają przed nami tajemnic, chętnie udzielimy dodatkowych informacji i przedstawimy optymalne rozwiązania.

W zakładce Kontakt znajdziesz do nas dogodne formy kontaktowe oraz prześlesz niezbędne dane do wyliczenia oferty ubezpieczenia.