Nasze biuro mieści się w budynku Zatorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do biura na I piętrze, pokój 1.06 (naprzeciw wyjścia z windy, klatki schodowej). W budynku jest wygodna winda. Można również wejść z tyłu budynku. Przed każdym wejściem do budynku jest wygodny i bezpłatny parking dla naszych klientów.

inkubator zator

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00

PF Zator

ul. Juliusza Słowackiego 15

32-640 Zator

tel: 500461926, 693171669

Formularz kontaktowy

PF Zator Paweł Frączek dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

Klauzula informacyjna

Informujemy,

że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PF Zator Paweł Frączek (Administratora) z siedzibą w Zatorze, ul. Juliusza Słowackiego 15,

wpisaną do CEIDG NIP: 5512271733, Regon: 362631154.
Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do (dotyczy obsługi ubezpieczeń):
– porównania z danymi zawartymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
– oceny ryzyka
– celów archiwalnych

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.
Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne. Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do swoich danych
– poprawiania swoich danych
– wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

W przypadku braku sprzeciwu, lub  kontaktu, oznacza zapoznanie się klauzulą i jej akceptacją.